Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương