Chi tiết văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 của Bộ Công Thương